STM Informatyka dla MSP
Szukaj arrow Usługi informatyczne arrow System ADA
System ADA
Oferujemy doskonały system wspomagania zarządzania nieruchomościami dla spółdzielni mieszkaniowych, TBS,wspólnot oraz innych administracji lokali.
W skład sytemu wchodzą m.in. takie programy jak:
 • Wkłady mieszkaniowe
 • Dzaił Członkowsko - Mieszkaniowy
 • Zgłoszenia (dział techniczny)
 • Środki trwałe
 • Media
 • Finanse i Księgowość
 • Program Czynszowy
Przykładowe funkcje programu Czynszowego do naliczania czynszy, rozliczenia z mieszkańcami, wspomagania windykacji itp. to:

 •   wykonywanie zasadniczych operacji związanych z rozliczaniem czynszu (naliczenia, korekty, wpłaty),
 •   dowolna liczba składników czynszowych oraz sposobów ich naliczania,
 •   księgowanie czynszu na konto 204 a także tworzenie innych kont i księgowanie wpłat na te konta (np. osobne konta odsetkowe czy funduszu remontowego),
 •   automatyczne naliczanie podatku VAT dla wskazanych lokali, wed│ug dowolnych stawek, dla każdego składnika czynszu,
 •   wystawianie faktur VAT,
 •    możliwość przydziału jednemu najemcy kilku lokali czy kilku najemcom jednego lokalu,
 •    tworzenie stawek i innych danych niezale┐nie dla lokalu, budynku, przydzia│u (najemcy) czy globalnych,
 •    pamiętanie historii przydziałów, stawek, naliczeń i wpłat,
 •    możliwość wykonania naliczeń w dowolnym czasie (bez konieczności naliczeń z początkiem miesiąca),
 •    możliwość naliczania kar za zwłokę i księgowania ich na osobne konta,
 •    tworzenie dowolnych wykazów oraz zliczanie danych dotyczących lokali, lokatorów, wpłat, korekt, stanów kont, zaległości oraz kar, za pomocą uniwersalnego mechanizmu,
 •   samodzielne przygotowywanie wzorów pism z wykorzystaniem informacji z baz danych oraz wydruk dowolnego typu korespondencji do lokatorów (edytor tekstów),
 •   pełna sprawozdawczość miesięczna i narastająca ( obroty, salda, sprawozdanie z wpłat i zaległości ),
 •   wspólne bazy danych z innym programami systemu ADA

< Poprzedni